De zeven strafrechtadvocaten werkzaam bij  Stroobach & Dijkers staan cliënten bij in grote (bekende) landelijke strafzaken, maar ook voor kleinere strafzaken, rijbewijszaken en/of (strafrechtelijke-)procedures in het jeugdrecht kunt u bij ons terecht. De bij Stroobach & Dijkers aangesloten advocaten proberen altijd het maximale resultaat voor u te behalen. Niet alleen in de rechtszaal, maar ook daarbuiten – zoals tijdens een politieverhoor – kunt u op onze expertise rekenen.

Strafrecht volwassenen

Onze advocaten treden regelmatig op in landelijk bekende strafzaken en dankzij jarenlange ervaring hebben wij reeds vele zaken zeer succesvol afgerond. Bij ons kunt u rekenen op rechtsbijstand in het strafrecht op het hoogste niveau, door een compleet team van advocaten en juristen. Uitgangspunt daarbij is dat iedere cliënt één advocaat heeft als vast en vertrouwd aanspreekpunt binnen het kantoor, die bereikbaar is voor u en uw naasten als dit nodig is.

Wij verlenen bijstand aan verdachten door het hele land en in alle fases van de procedure: vanaf de aanhouding door de politie tot en met cassatie bij de Hoge Raad kunt u bij ons terecht.

Jeugdstrafrecht

Wordt u of uw minderjarig kind verdacht van een strafbaar feit? Dan valt hij onder het jeugdstrafrecht. Met de hulp van een advocaat van ons kantoor kan uw straf aanzienlijk worden verminderd of zelfs worden voorkomen. Laat u (gratis) informeren door één van onze advocaten over uw rechten, plichten en het voorkomen van een eventuele vervolging volgens het jeugdstrafrecht.

Minderjarige verdacht van een strafbaar feit?

Minderjarigen die worden verdacht van een strafbaar feit vallen niet onder het volwassen strafrecht, maar het jeugdstrafrecht. Dit recht heeft een andere insteek dan het volwassen strafrecht. In het jeugdstrafrecht staat het pedagogisch belang van de verdachte centraal. Dit betekent dat zowel de officier van justitie als de rechter bij het beoordelen van de zaak oog moet hebben voor wat goed is voor de minderjarige verdachte. Er zijn dan ook veel verschillende manieren om de strafzaak van u of uw kind af te handelen. Dat kan ook via HALT, een alternatieve straf waardoor u of uw kind geen strafblad krijgt.

Omdat het jeugdstrafrecht een bijzonder karakter heeft, is het daarbij natuurlijk van belang dat uw advocaat de juridische kant van de zaak goed voor u/uw kind kan belichten en kan aangeven waarom de rechter een beslissing in uw/uw kinds voordeel zou moeten nemen. Daarnaast kan uw advocaat ook contact onderhouden met de Raad voor de Kinderbescherming die altijd wordt ingeschakeld bij een jeugdstrafrecht zaak.

Lees hier wat een advocaat voor u kan betekenen als u of uw minderjarig kind verdacht wordt van een strafzaak volgens het jeugdstrafrecht en vraag direct een (gratis) gesprek aan. De advocaat kan u direct informeren over de kosten van rechtsbijstand. In strafzaken volgens het jeugdstrafrecht worden alle kosten bijna altijd geheel vergoed door de overheid. Dan kost de rechtsbijstand door de advocaat u derhalve niets. In het enkele geval zal dit op basis van de inkomens van de ouders worden vastgesteld. Dit kan uw advocaat voor u uitzoeken.

Onze advocaten kunnen:

  • U/uw kind bijstaan tijdens een politieverhoor;
  • Trachten te voorkomen dat u/uw kind voor de rechter dient te verschijnen;
  • Beoordelen of er voldoende bewijs is tegen u/uw kind;
  • Beoordelen of het bewijs wettig is verkregen;
  • Beoordelen of de strafeis niet te hoog is volgens het jeugdstrafrecht;
  • U/uw kind bijstaan bij een eventuele rechtszaak.

Benader direct één van onze advocaten voor een adviesgesprek

Door jarenlange werkervaring met minderjarige kinderen die verdacht worden volgens het jeugdstrafrecht beschikken de advocaten van Stroobach & Dijkers over specialistische expertise over dit onderwerp. Deze kennis zetten wij graag voor u in om het beste resultaat voor u te behalen. Tijdens een adviesgesprek kunnen onze advocaten:

  • Met u/uw kind bespreken hoe een politieverhoor gaat en hoe een advocaat u/uw kind daarin kan bijstaan;
  • Uitzoeken of strafvervolging kan worden voorkomen (al dan middels HALT);
  • De strafzaak met u/uw kind doornemen en uw vragen beantwoorden;
  • Aangeven wat uw juridische kansen en mogelijkheden zijn;
  • De (eventuele) vervolgstrategie met u/uw kind bespreken;
  • Uitzoeken of u/uw kind in aanmerking komt voor pro deo (gratis) rechtsbijstand c.q. rechtsbijstand op toevoeging;

Kortom: Laat direct en kosteloos een contactverzoek achter bij een van onze strafrechtadvocaten zodat u/uw zoon voorzien wordt van kundig en hoogstaand juridisch advies indien u of uw kind wordt verdacht van een strafbaar feit volgens het jeugdstrafrecht.