Rechtsbijstand door een advocaat moet voor iedereen toegankelijk zijn. Stroobach & Dijkers advocaten maakt geen onderscheid naar inkomen en vermogen. Wij kijken enkel of we over voldoende tijd beschikken om het maximale resultaat voor u te behalen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Gelet op deze kernwaarde behandelen we jaarlijks een vast aantal zaken op basis van door de overheid gesubsidieerde rechtshulp (de ‘toevoeging’). Uw advocaatkosten worden in dat geval betaald door de overheid. U betaalt slechts een door de overheid vastgestelde (inkomensafhankelijke) eigen bijdrage.

Om te beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u de website van de Raad voor Rechtsbijstand raadplegen of contact opnemen met ons kantoor. Verdachten die in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak, in voorlopige hechtenis verblijven, maken altijd aanspraak op gefinancierde rechtsbijstand.

Uurtarief of vaste prijsafspraak

Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan moet u de kosten van de advocaat zelf betalen. De tarieven voor onze dienstverlening zijn inzichtelijk en transparant.

Wij geven u op voorhand altijd een schatting van de totale omvang van de kosten. Een vaste prijsafspraak vooraf behoort eveneens tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

Bel ons op telefoonnummer 020 303 1170 of stuur een e-mail naar: se@sda.amsterdam